Dokument

På den här sidan hittar du styrdokument, protokoll och andra dokument som tillhör vår organisation. Det är den administrativa chefen i styrelsens uppdrag att arkivera dokumenten. Det kanske verkar onödigt men genom att bevara dokument möjliggör vi för att elevkårens verksamhet kan utvecklas och bli bättre. Kort och gott kan man säga att dessa dokument berättar om fyra saker: Vilka vi är och hur kåren fungerar, vad kåren får och inte får göra, hur vår situation är idag, vad vi vill göra och hur vi ska göra det. Nedan hittar du vårt arkiv och en förklaring på vad de olika typerna av dokument är till för. Om du har några frågor eller saknar ett dokument kan du alltid kontakta elevkårens administrativa chef för hjälp!

Mimers Hus Elevkår skall sträva efter att växa i storlek och fortsätta utveckla en öppen, välfungerande, organisation som är hållbar i längden. Detta skall ske genom att;
    - sträva efter att vara en öppen organisation där dokument och protokoll görs tillgängliga för medlemmar att granska.

Första punkten i första kapitlet av Mimers Hus Elevkårs verksamhetsplan 2020-2021

Stadgar

Stadgarna är elevkårens grundlagar. De kan bara ändras med två tredjedelars majoritet på årsmötet och sätter de grundläggande reglerna om vad kåren får och inte får göra.

Till stadgarna →
Styrdokument

Här finns lite allt möjligt. Till exempel hur styrelsen ska arbeta, vem som har ansvar för vad och hur styrelsemöten går till. Dessutom är det bland styrdokumenten du hittar vår personuppgiftspolicy med mera.

Till styrdokumenten →
Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen bestäms och ändras varje år av årsmötet. I verkamhetsplanen står det vad medlemmarna vill att styrelsen ska fokusera på det kommande året.

Till årets verksamhetsplan →
Styrelseprotokoll

Vid varje styrelsemöte skriver vår administrativa chef protokoll. Det görs för att komma ihåg vilka beslut som togs för att lättare kunna följa dem.

Till styrelseprotokollen →
Årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokollen berättar om vilka beslut som togs vid årsmötet. Det är styrelsens ansvar att se till att årsmötets beslut följs.

Till årsmötesprotokollen →
Halvårsredovisning

Halvårsredovisningen berättar om vad som hänt halvvägs genom verksamhetsåret, alltså då det är lika långt till nästa årsmöte som till förra årsmötet.

Till årets halvårsredovisning →