Kontaktformulär

Hej! På den här sidan kan du kontakta oss så återkommer vi så snart vi bara kan. Söker du kontaktuppgifter till en viss styrelsemedlem eller vet vad din fråga gäller så får du gärna kika på styrelsesidan för att hitta mejladresser direkt till den ansvarige för respektive område!

Om du anser att styrelsen, en styrelsemedlem eller någon annan inom organisationen har misskött sitt uppdrag eller på annat sätt arbetat mot föreningen kan du kontakta elevkårens revisor via revisor@mimerselevkar.se.