Styrelsen

Mimers Hus Elevkår är en ideell, demokratisk organisation. Det innebär att medlemmarna bestämmer vad organisationen skall göra. Allt som elevkåren gör grundar sig i elevkårens syfte som regleras av stadgarna, elevkårens lag. Syftet och stadgarna regleras av årsmötet.

Mimers Hus Elevkårs syfte är att möjliggöra för medlemmarna i Mimers Hus Elevkår att skapa en mer givande skoltid genom att tillvarata sina medlemmars ekonomiska, ideella, sociala och fackliga intressen.

Paragraf 1 Mom 1 i Mimers Hus Elevkårs stadgar (2020-04-29)

Det är på årsmötet som medlemmarna bestämmer vad elevkåren i stora drag ska göra det kommande året. Årsmötet väljer sedan en ordförande och sex andra styrelsemedlemmar som leder kårens arbete och fattar alla beslut fram till nästa årsmöte. Personerna i styrelsen är förtroendevalda och ansvarar för att driva kåren enligt årsmötets beslut och stadgarna.


Tova Mark

Ordförande

Som ordförande har Tova högsta ansvaret och är ansiktet utåt för elevkåren. Hon ansvarar för att arbetet i elevkåren går framåt, samt att alla inom styrelsen mår bra, hinner med och trivs.

ordf@mimerselevkar.se 0303-25 29 25
@tovamark

Mimmi Hero

Administrativ chef

Mimmi ansvarar för att det som är bakom organisationen går rätt till och att de besluts som tas skrivs ner, samt ser till så att all dokumentation av verksamheten bevaras.

ac@mimerselevkar.se
@mimmihero

Olivia Sjöstrand

Ekonomiansvarig

Olivia ansvarar för hela organisationens budget, bokföring, alla inköp och utgifter, samt att de sköts på rätt sätt.

eka@mimerselevkar.se
@oliviaasjostrand

Matilda Ekenmyr

Kommunikationsansvarig

Matilda har den huvudsakliga kontakten utåt via sociala medier, samt andra sätt som kåren visas utåt till medlemmarna. Bland annat genom elevkårens grafiska profil.

ka@mimerselevkar.se
@matilda_ekenmyr_

Ida Svanberg

Medlemsansvarig

Ida är ansvarig för att ha god överblick på medlemmarnas behov, viljor och förväntningar som utefter det anpassar medlemsförmåner, event, tillställningar etc.

ma@mimerselevkar.se
@ida_svanberg

Julia Olofsson

Studentansvarig

Julia ansvarar för allt kring studentfirandet med bland annat studentfester, mössprovningar och själva studentdagen. Det gör hon tillsammans med sitt studentutskott som hon har den ansvarande rollen för.

sa@mimerselevkar.se
@julleolofsson

Axel Ahlberg

Eventansvarig

Axel ansvarar för elevkårens event som bland annat ätartävlingar, 16+ fester och turneringar med mera. Han är ansvarig för eventutskottet som tillsammans planerar och utför elevkårens event.

ea@mimerselevkar.se
@axelahlberg